Buitenlandse stages:

Studenten draaien drie maanden mee in één centrum van CAL, introduceren projecten met en voor kinderen rond sociale vaardigheden, levensvaardigheden, het vergroten van zelfvertrouwen, aanleren van recyclage...

Ze  ondersteunen de pedagogische werking, bouwen opvoedingsondersteuning voor medewerkers en ouders uit. Ze gebruiken hiervoor het werk van de studenten die het jaar voor hen op stage waren.  Zie ook 'a flying education'

Modules train-the-trainer:

Samen met CAL werken An Beghin en Ann Morissens (docenten SRW)  aan een ondersteunend parenting-groepsprogramma voor ouders en CAL-medewerkers.  Derdejaars studenten helpen met hun BAP's: ze ontwerpen thematische pedagogische bijscholingen voor de CAL-medewerkers en ouders.

We zoeken hiervoor aansluiting bij een lokale school voor Sociaal Werk om dit project te verstevigen en te verankeren. ICBT  https://www.icbt.lk/ in Kandy en Colombo en NISD https://nisd.ac.lk/  zijn hierin onze lokale partners.

Project 'safe-house and foster care'

Af en toe bost CAL op situaties waarin de rechten van het kind en de moeder in gevaar zijn.  Tweedejaars studenten werkten een concept uit voor een vluchthuis en een dienst pleegzorg om die kwetsbare ouders en hun kinderen op te vangen en hun recht op veiligheid en geborgenheid te garanderen. Meer info : https://www.childactionlanka.org/womens

A flying start steunt door de kosten voor het huis op ons te nemen, een sociaal werker in dienst te nemen, steun te geven bij de heropstart van de vrouwen en kidneren. Ook jij kan ons daarbij helpen. Meer info onder de knop 'steun ons'.

Nieuw! Project 'boerderij in Ududumbara'

In een klein dorpje, ten oosten van Kandy heeft CAL een boerderij met 60 are land. Klaar om activiteiten op uit te bouwen: een werkende (kinder)-boerderij, een kamphuis voor de kinderen van CAL, outdoor-trainings-centrum voor teambuilding van profit-bedrijven…

Samen met Annick Haesendonck (centrum Molenmoes, de Wissel, https://www.centrummolenmoes.be/  ) brainstormden de studenten die in het najaar 2019 op stage gingen over de mogelijkheden die dit stuk grond biedt. Ze gingen er tijdens hun verblijf met enkele jongeren op 'kamp'.