COSMOGOLEM-project:

Dit project vloeit voort uit het Youth Ambassadorship Programme. Kinderen hebben ‘het recht om hun rechten te kennen’ (art. 42). De Cosmogolem is een mooi symbool om hier aan te werken.

Samen met de studio van Koen Van Mechelen maken we plannen om een Cosmogolem naar Sri Lanka te laten reizen. Deze grote vriendelijke reus kan een boodschap van hoop brengen voor de toekomst van de kinderen en jongeren in Sri Lanka dat nu zo getroffen is door de pandemie en  de Oorlog in Oekraïne.

Onze studenten educeren kinderen hier en ginds rond hun rechten zodat ze deze leren kennen.

zie ook pagina: Cosmogolem

 

 

Buitenlandse stages:

Studenten draaien drie maanden mee in één centrum van CAL, introduceren projecten met en voor kinderen rond sociale vaardigheden, levensvaardigheden, het vergroten van zelfvertrouwen, aanleren van recyclage...

Ze  ondersteunen de pedagogische werking, bouwen opvoedingsondersteuning voor medewerkers en ouders uit. Ze gebruiken hiervoor het werk van de studenten die het jaar voor hen op stage waren.  Zie ook 'a flying education'

In september 2022 gaan er terug enkele studenten richting Sri Lanka! We zijn zo blij dat het terug kan. Als we de financiering rond krijgen, reist de Cosmogolem met hen mee. https://www.cosmogolem.com/.

The Youth Ambassadorship Programme

In België hebben we een kinderrechtencommissaris die samen met haar commissariaat erop toeziet dat de kinderrechten in België geëduceerd en toegepast worden. In Sri Lanka weten de kinderen niet eens van het bestaan ervan. Nochtans hebben kinderen ‘het recht om hun rechten te kennen’ (art. 42). Daar wil Child Action Lanka samen met A Flying Start en onze studenten iets aan doen. Ook al kon hun stage ginds dit jaar er niet doorgaan, Lore en Elle wilden hen daar met plezier mee helpen. Ze ontwikkellen samen een vormingspakket: The Youth Ambassadorship Programme

 CAL en SRW willen met dit programma de kinderrechten bij de Srilankaanse kinderen brengen. Hiervoor zetten we getrainde Youth Ambassadors in. Deze zwermen uit zowel in de steden als in de landelijke gemeentes en leiden op hun beurt andere jongeren op. Daarnaast willen Elle en Lore de Youth Ambassadors ook opleiden als vertrouwenspersonen voor kinderen en jongeren. Wat de Srilankaanse kinderen en jongeren bezig houdt, hebben ze bevraagd in een interactieve sessie Zoom-sessie met een 10-tal studenten van ginds. In een volgende afspraak diepen ze dit verder uit. Daarna gaan ze verder aan de slag en bereiden een eerste cursus voor. Deze plannen ze in het najaar te gaan geven, samen met de 10 studenten die (hopelijk) wél hun stage bij CAL zullen doen. Deze 10 zullen sowieso voor hun BAP het concept verder uitwerken, telkens in duo met een student/Youth Ambassador uit Sri Lanka.

 Onze droom is om een netwerk uit te bouwen van ‘Youth Ambassadors’ van over de hele wereld die elk vanuit hun eigen regio de stem zijn voor kinderen en jongeren van hun gemeenschap: ‘A call fort he Youth to take action. Bringing out the voices of the youth and children.’

Bij de uitwerking van het concept betrekken we ook de Mobiele School, het Kinderrechtencommisariaat van België en gaan we ook op zoek naar Srilankaanse partners zoals Sri Lanka Unites. Om het wereldwijd te maken, zullen we in een latere fase ons eigen netwerk aan stageplaatsen in het buitenland aanspreken, de partners van CAL gebruiken en het netwerk van de Mobiele School inzetten.

Modules train-the-trainer:

Samen met CAL werken An Beghin en Ann Morissens (docenten SRW)  aan een ondersteunend parenting-groepsprogramma voor ouders en CAL-medewerkers.  Derdejaars studenten helpen met hun BAP's: ze ontwerpen thematische pedagogische bijscholingen voor de CAL-medewerkers en ouders.

We zoeken hiervoor aansluiting bij een lokale school voor Sociaal Werk om dit project te verstevigen en te verankeren. ICBT  https://www.icbt.lk/ in Kandy en Colombo en NISD https://nisd.ac.lk/  zijn hierin onze lokale partners.

In mei 2022 start de opleiding 'Child and Youth Care' voor het eerst! Meer info: https://icbt.lk/diploma-in-child-and-youth-care/

Project 'safe-house and foster care'

Af en toe bost CAL op situaties waarin de rechten van het kind en de moeder in gevaar zijn.  Tweedejaars studenten werkten een concept uit voor een vluchthuis en een dienst pleegzorg om die kwetsbare ouders en hun kinderen op te vangen en hun recht op veiligheid en geborgenheid te garanderen. Meer info : https://www.childactionlanka.org/womens

A Flying Start steunt door de kosten voor het huren van het huis op ons te nemen, een sociaal werker in dienst te nemen, steun te geven bij de heropstart van de vrouwen en kinderen. Ook jij kan ons daarbij helpen. Meer info onder de knop 'steun ons'.

Project 'boerderij in Ududumbara'

In een klein dorpje, ten oosten van Kandy heeft CAL een boerderij met 60 are land. Klaar om activiteiten op uit te bouwen: een werkende (kinder)-boerderij, een kamphuis voor de kinderen van CAL, outdoor-trainings-centrum voor teambuilding van profit-bedrijven…

Samen met Annick Haesendonck (centrum Molenmoes, de Wissel, https://www.centrummolenmoes.be/  ) brainstormden de studenten die in het najaar 2019 op stage gingen over de mogelijkheden die dit stuk grond biedt. Ze gingen er tijdens hun verblijf met enkele jongeren op 'kamp'.